december 2020

Fotowedstrijd

Mijn (vrouwelijke) klik met Sint-Niklaas

fotowedstrijd

Op 11 november, Vrouwendag in Vlaanderen, lanceert het Vrouwencentrum een foto-wedstrijd met als titel: 'Mijn KLIK met Sint-Niklaas'.

De prijsuitreiking volgt op 8 maart, internationale vrouwendag. De wedstrijd staat open voor alle vrouwen die een 'klik' hebben met Sint-Niklaas.

De deelneemsters nemen een foto van hun favoriet object, iets waarmee ze 'thuis komen' / 'zich thuis voelen' of 'thuis zijn' in de stad Sint-Niklaas associƫren.

De foto's zijn vergezeld van een korte motivatie. Als Corona het toelaat kunnen we de beste foto's tentoonstellen...

In elk geval, we zoeken naar een manier om ze aan de wereld te laten zien. Info en wedstrijdreglement volgen op 11 november.

Begin dus alvast eens na te denken over jouw 'KLIK'!

Leg jouw KLIK met de stad , met 1 KLIK op de gevoelige plaat en neem met je kiekje deel aan de fotowedstrijd via foto insturen via www.vzwvrouwencentrum.be. Insturen kan van 8 januari tot en met 25 februari 2021.

december 2020

Bestuurswissel

In maart vervalt het mandaat van de huidige leden van de raad van bestuur. Een nieuwe raad moet worden samengesteld voor opnieuw een periode van 5 jaar.

foto oude fototoestellen

Het Vrouwencentrum is een VZW en heeft bijgevolg drie geledingen. Een algemene vergadering die jaarlijks samengeroepen wordt om de begroting en werking goed te keuren. De algemene vergadering verkiest de raad van bestuur. Die raad van bestuur zet de grote lijnen uit: begroting, bevestiging van samenwerkingsakkoorden. Uit de raad van bestuur kiest men een dagelijks bestuur. In het dagelijks bestuur worden de functies voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester aangeduid. Het dagelijks bestuur doet wat zijn naam zegt en ondersteunt de beroepskrachten en de vrijwilligers bij de dagelijkse werking van het Vrouwencentrum. Zij bereiden ook de vergaderingen van raad van bestuur voor.

In een volgende Nieuwsbrief ontvang je meer info en kan je je kandidatuur indienen.