janarui 2019

 • Nieuwjaarsreceptie
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Hartendames: kaart- en spelnamiddag
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands
 • Blikopener: Nora
 • Vergadering Vrouwenhuizenweek
  (iedereen mag meedenken, overleggen...)
 • Opening fototentoonstelling: Blik op de wereld

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Naaicursus
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Vergadering werkgroep viering 40 jaar
  (vrijwilligers gevraagd ," samen denken, samen doen, samen vieren")
 • Zinvol Nederlands
 • Vergadering Vrouwenhuizenweek
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Samenkomst station Sint-Niklaas
  Culturele uitstap naar Gent
  Bezoek tentoonstelling “De dames van de barok” en rondleiding in het Pand

 • Film: Hugo en Rosa
 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Naaicursus
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Hartendames: kaart- en spelnamiddag
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Werkvergadering
 • Zinvol Nederlands

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Naaicursus
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Poëzievoormiddag
 • Zinvol Nederlands

februari 2019

 • Lichtmis: pannenkoekennamiddag
 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Naaicursus
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Zinvol Nederlands
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Hartendames: kaart- en spelnamiddag
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Blikopenenr: Wil
 • Zinvol Nederlands

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Naaicursus
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Zinvol Nederlands
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Engelse conversatie groep 2
 • Naaicursus
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands
 • Samenkomst station Sint-Niklaas
  Culturele uitstap naar O.L.V-Waver
  Bezoek wintertuin zusters Ursulinen

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Naaicursus
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Hartendames: kaart- en spelnamiddag
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands

 • Las Amapolas: Spaanse conversatie
 • Naaicursus
 • Theano: filosofie
 • Girls talk: Engelse conversatie
 • Zinvol Nederlands
 • Les Babeluttes: Franse conversatie
 • Engelse conversatie groep 2
 • Zwemmen Dik tevreden
 • Onthaal en koffie na het markten
 • Zinvol Nederlands

januari 2019

Nieuwjaarsreceptie

Maandag 7 september 2018

Foto nieuwsjaarreceptie

We nodigen jullie graag uit om de start van 2019 in het Vrouwencentrum feestelijk in te zetten op maandag 7 januari vanaf 13u30.

Het bestuur, de vele vrijwilligers, Nursel en Martine bieden jullie een (h)eerlijke kop koffie en ambachtelijk gebak aan.

Wie voelt zich geroepen om ook iets te bakken? Er hebben al 3 vrijwilligers toegezegd: voor rijstpap, vla en fruittaart. Wie ook iets wil aanbieden, graag vooraf melden.

Wij verwachten jullie van harte!

Vernieuwing lidmaatschap

Het lidmaatschap voor 2019 bedraagt € 18,-. Voor mensen met een kansenpas € 12,- en voor leden op hetzelfde adres geldt: 1 persoon betaalt € 18 en de volgende € 12.

Je kan dit bedrag cash betalen maar liefst via overschrijving op het rekeningnummer van het Vrouwencentrum BE38 0011 8841 2472.

Wij ontvangen dit bedrag graag ten laatste half januari om onze ledenlijst aan te passen en de ledenfiches in orde te brengen.

Koffie na het markten

Mogen wij jullie aandacht nog eens vragen voor "koffie na het markten", elke donderdag van 9 uur tot 12 uur.

Dit is een uitgelezen moment om een vrien¬din, een buurvrouw... eens mee te brengen naar het Vrouwencentrum.

Deze voormiddag is ook zeer geschikt om een betaling te doen, informatie te vragen, het formulier "Jouw mening telt" in te vullen zodat wij met jullie suggesties rekening kunnen houden.

Theano: filosofie

Elke dinsdag

Architectuur als vertrekpunt van de filosofie

In de maand december van 2018 zijn we begonnen met het lezen van het boek van Edith Hall Wat zou Aristoteles doen? In januari van het nieuwe jaar gaan we daarmee verder. We bespreken de hoofdstukken over zelfkennis, intenties, liefde, gemeenschap en sterfelijkheid.

Richard Sennett Stadsleven
Richard Senneth
Stadsleven
J.M. Meulenhof, 2018

In februari beginnen we met twee nieuwe boeken. Stadsleven van Richard Sennett. Sennett toont aan dat stadsplanners zich in het algemeen vergissen als ze denken dat je met stadsplanning sociale problemen kan oplossen. Want, zegt hij, ongelijkheid heeft te maken met politieke economie, niet met stadsplanning.

We lezen dat Cerdà een socialist was die gelijkheid wilde creëren via een rooster van bouwblokken in de Barcelonese wijk L'Eixample. Haussmann brak de middeleeuwse Parijse straatjes af omdat de revolutie van 1848 geleerd had dat die door Communisten makkelijk konden worden afgezet. Daarmee lag hij aan de basis van de grote boulevards die we nu nog steeds kennen. Olmsted tenslotte tekende de plannen uit voor Central Park in New York.

Olmsted hoopte een plaats in de stad te creëren waar verschillende rassen elkaar konden ontmoeten. Cerdà wilde de stad gelijk maken, Haussmann toegankelijk en Olmsted sociaal. Maar de woningblokken van Barcelona brachten geen gelijkheid, wel monocultuur.

In Parijs zorgde het strakke stadsplan voor geprivilegieerde plekken. En Central Park werd een exclusieve plaats voor rijken. Hun plannen slaagden niet omdat ze weinig of geen rekening hielden met de inwoners die in de stad woonden. Alle drie dachten ze de problemen, die de industrialisatie en het kapitalisme in stad hadden teweeg gebracht, te kunnen wegwerken met behulp van stadsplanning.

We bespreken ook het boek van Marwa al-Sabouni, The Battle for Home. Architectuur en stadsontwikkeling, zegt ze, speelden een belangrijke rol in het uitbreken van het Syrische conflict. Architectuur kan immers ofwel een gevoel van samenhorigheid bevorderen of juist bevolkingsgroepen uiteendrijven en het sociale weefsel vernietigen. In haar boek beschrijft ze dat dit precies in Homs en andere Syrische steden is gebeurd.

Marwa Al-Sabouni The Battle for Home
Marwa Al-Sabouni
The Battle for Home
Thames and Hudson Ltd, 2016

We verwijzen tijdens de bespreking van die boeken naar het ‘ruimtelijk weefsel’ in Vlaanderen. We gebruiken hiervoor het Ruimterapport, dat door de Vlaamse Overheid is opgesteld en beschikbaar is op https://www.omgevingvlaanderen.be/ruimterapport. We bekijken ook de plannen en ideeën van Vlaamse bouwmeesters, o.a. die van Christian Rapp, stadsbouwmeester van Antwerpen of van Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester.

Het is niet de bedoeling dat wij uiteen gaan zetten hoe er in de toekomst gewoond moet worden. Met het bespreken van deze teksten willen we een kader aanbieden waarbinnen we over de problematiek van het wonen in de nabije toekomst mee kunnen nadenken.

 • Vrouwencentrum
 • Elke dinsdag van 9u15 tot 12u00
 • € 5 per voormiddag

Leesgroep Blikopener: Nora

Donderdag 10 januari 2019

Colm Toibin

Zuidoost- Ierland 1969. Nora is halverwege de veertig, moeder en weduwe. Haar man Maurice overlijdt na een lang ziekbed. Tijdens zijn ziekte verblijven de jongste twee kinderen bij een tante. Na de dood van Maurice komen de jongetjes terug naar huis. Ze komen hier niet ongeschonden uit. Donald is beginnen stotteren en Conor plast terug in zijn bed. Ze krijgt te horen dat dit misschien haar schuld is. De twee oudste meisjes zijn ondertussen het huis al uit.

Heel anders dan veel vrouwen in haar tijd ervaart ze het huwelijk als een vrijheid. Ze doet niet veel met die vrijheid, maar geen verplichtingen hebben buitenshuis is voor haar genoeg om zich gelukkig te voelen. Nu wordt ze verplicht om in haar levensonderhoud en dat van haar kinderen te voorzien.

Nora is moeilijk in te schatten. Ze is een combinatie van bescheidenheid en recalcitrantie. Ze wordt door de mensen vaak uitgenodigd voor sociale bijeenkomsten en zo ontdekt ze nieuwe werelden. Ze geraakt geïnteresseerd in muziek en wordt zich bewust van haar zangtalent. Zij is een vrouw die fascineert zonder per se sympathiek te zijn.

Het verhaal loopt samen met het levensverhaal van de schrijver. Ook hij verloor zijn vader op 12-jarige leeftijd en net als Donal heeft Toibin vanaf dat moment gestotterd. Colm Toibin werd in 1955 geboren in Ierland. Hij werd een veelzijdig journalist, schrijver en criticus.

Uitgeverij De Geus 384 pag.

 • Vrouwencentrum
 • Donderdag 10 januari 2019 om 13u30
 • € 2,- voor leden, niet-leden € 3,-

Blik op de wereld

Van vrijdag 11 tot vrijdag 25 januari 2019

Fotografie tentoonstelling

Van 11 tot 25 januari stellen 9 Waaslandse amateurfotografen tentoon in het Vrou-wencentrum van Sint-Niklaas. Fotografie als expressievorm voor kunstbeleving geldt als algemeen leitmotiv voor de tentoonstelling.

De 9 volgen samen een avondopleiding in de digitale fotografie, en tonen de toeschouwer graag een staaltje van hun beste kunnen.

 • Vrouwencentrum
 • Vrijdag 11 januari tot vrijdag 25 januari 2019
 • Open op weekdagen van 9u00 u tot 16u30 u en op zaterdagen van 14u00 tot 18u

Culturele dagtrip naar Gent

Vrijdag 18 januari 2019

Bezoek tentoonstelling de Dames van de Barok en rondleiding in Het Pand

Dames van de Barok

Welke rol speelden vrouwelijke kunstenaars in het door mannen gedomineerde Italië tussen de late renaissance en de barok? Aan de hand van een 50-tal topwerken brengt het MSK de cruciale rol van de vrouw in de Italiaanse schilderkunst van 1580 tot 1680 aan het licht in de tentoonstelling Dames van de barok in het MSK.

Spilfiguur is Artemisia Gentileschi (1593-1652), zonder twijfel dé bekendste schilderes uit de Italiaanse 17de eeuw. Het museum linkt haar werk aan haar vrouwelijke tijdgenoten en evoceert de leefwereld van deze kunstenaars. De expo neemt het portret als vertrekpunt, maar er worden ook gebruiksvoorwerpen zoals juwelen, stoffen of muziekinstrumenten in de scenografie opgenomen.

Na de lunch in het sociaal restaurant Parnassus krijgen we een gegidste rondleiding in ‘Het Pand’. Geen betere naam voor een gebouw dat doorheen de eeuwen al tientallen verschillende functies heeft gehad, dan Het Pand, een naam die elke mogelijke lading dekt.

Het Pand

Om de geschiedenis van Het Pand te schetsen moeten we behoorlijk ver terug in de tijd, acht eeuwen om precies te zijn. Wat begon als een klein hospitaal aan de Leie in de 13de eeuw werd al snel een dominicanenklooster dat eeuw na eeuw steeds verder uitdeinde.

Nu eens een nieuw kerkgebouw, dan weer een grote natuurstenen vleugel: de uitbouw van Het Pand leek niet op te houden. Het is dan ook vrij logisch dat het belangrijke gebouw alle grote gebeurtenissen van de Westerse geschiedenis, zoals de Beeldenstorm of de Franse Revolutie, vanop de eerste rij meemaakte.

In de 20ste eeuw werd het gebouw verkocht aan de Belgische staat, en hoewel het in 1956 de status kreeg van beschermd monument viel het ten prooi aan verregaand verval. Gelukkig zag de Gentse universiteit op tijd de geschiedkundige waarde van het complex in en wierp het een cruciale levenslijn uit.

De lange geschiedenis kan men aflezen uit de complexe structuur van een klooster dat achtereenvolgens calvinistische hogeschool, opslagplaats, garage, vlooienpaleis en uiteindelijk cultuur- en congrescentrum van de universiteit werd. Een bezoek aan Het Pand is als duiken in de West-Europese geschiedenis van de laatste 8 eeuwen.

 • Bijeenkomst in het station van Sint-Niklaas om 8u15
 • Iedereen koopt zelf zijn treinticket. Het voordeligst is de aankoop van een B-dagtrip-ticket (ingang MSK + trein). Prijs € 18,90 en € 16,40 voor 60-plussers.
  Omdat beide locaties tamelijk ver van mekaar verwijderd zijn, maken we gebruik van het openbaar vervoer.
 • Uiterste inschrijf- en betaaldatum 14 januari. Je bent pas ingeschreven als je ook betaald hebt. Max. 20 deelnemers.
 • € 19 voor leden (voor de 2 gegidste rondleidingen) en € 22 voor niet-leden. Niet inbegrepen: B-dagtripticket, lunch in Parnassus (circa € 9) bus- en/of tramtickets.
 • Nodig ook je vriend(inn)en, kennissen, familie... uit: iedereen is welkom.

Hugo en Rosa

Maandag 21 januari 2019

We stoppen niet met spelen omdat we oud worden.
We worden oud omdat we stoppen met spelen.
Georges Bernard Shaw
Hugo en Rosa Hartverwarmende documentaire

Tien jaar lang volgde de regisseur het leven van Hugo en Rosa, die bijna 100 jaar oud zijn. Als broer en zus hebben ze samen de 20e eeuw meegemaakt in een klein huis op het plattenland. Hun dagelijks leven is al die tijd amper veranderd. Ze zijn verknocht aan elkaar en het huis. Maar dan wordt Hugo ziek…

 • Vrouwencentrum om 13u45
 • € 2,- leden, niet-leden € 3,-

Poëzie over de grenzen heen: een cadeau van taal

Donderdag 31 januari 2019

Je wil graag kennis maken met poëzie?

Een cadeau van taal

Poëzie verrast en verandert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de dag.

Een aantal dames die de passie delen om met woorden te spelen, brengen eigen geschreven gedichten of gedichten van vriendinnen..

Als afsluiting van deze gedichtenvoormiddag bieden wij jullie een kop heerlijke harirasoep (tomatensoep met linzen, kikkererwten en koriander) aan.

 • Om 10u00 in het Vrouwencentrum. Einde om 12u00.
 • Deelname: € 3, soep inbegrepen.
 • Graag een seintje als je aanwezig zal zijn.

februari 2019

Lichtmis

Maandag 4 februari 2019

Er is geen vrouwke zo arm, of ze maakt haar pannetje warm

Pennenkoeken voor Lichtmis

Vandaag de dag is Lichtmis vooral een christelijk feest. Het is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria 40 dagen na de geboorte van Christus moest brengen.

Van oorsprong is het echter een Keltisch feest met lente en vruchtbaarheid als centrale thema’s. Het steeds sterker wordende licht werd gevierd met grote vreugdevuren. Lichtmis wordt ook beschouwd als een dag van voorspoed.

Zo zou het geluk brengen om met je rechterhand een pannenkoek omhoog te gooien terwijl je met je linkerhand iets van goud vasthoudt.

Wat vaststaat is dat er op die dag, in de meest Europese landen, al van oudsher pannenkoeken worden gebakken. Vandaar ook het gezegde Er is geen enkel vrouwke zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm.

Ook wij zetten deze traditie verder en wensen jullie veel voorspoed en een gelukkig en gezond nieuw jaar.

 • Om 13u45 in het Vrouwencentrum.
 • Voor de prijs van € 5 serveren wij jullie twee pannenkoeken en een kop koffie of thee, niet-leden betalen € 6.
 • Iedereen is welkom. Graag een seintje vooraf

Leesgroep Blikopener: Wil

Donderdag 7 februari 2019

Jeroen Olyslaegers

Olyslaegers weet in het boek Wil een levendig beeld te schetsen van de gebeurtenissen ten tijde van de oorlog, vanuit het perspectief van een omstander in plaats van een Duitser of Jood.

In de roman vertelt de hoogbejaarde Wils zijn verhaal aan zijn achterkleinzoon vanuit het hedendaagse Antwerpen. Naargelang de roman vordert wordt het wel steeds twijfelachtiger hoe betrouwbaar de verteller, Wilfried zelf dus, is. Die ietwat verbitterde Wils haalt herinneringen op aan Antwerpen in bezettingstijd en onthult daarmee steeds meer omtrent zijn positie tijdens de oorlog. Hij is een tweezak. Hij maakt zowel vrienden bij het verzet (met zijn collega en schoonbroer Lode) als in de collaboratie. Hij krijgt een baantje als hulpagent en moet Joodse mensen ophalen waarbij hij zich de vraag stelt waarom. Wilfried beweegt zich aan beide kanten van het speelveld om te kunnen overleven. Aan beide kanten ziet men hem soms als onbetrouwbaar.

Met deze roman won Jeroen Olyslaegers de F. Borderwijkprijs en de Fintro Literatuurprijs in 2017. Hij stond ook op de shortlist voor de Libris Literatuurprijs. Jeroen Olyslaegers (Mortsel, 1967) schrijft columns, theaterteksten en proza. Met zijn vo-rige romans WIJ (2009, genomineerd voor de Gerard Walschap Literatuurprijs) en WINST (2012) maakte hij een rentree in de Nederlandse letteren.

Uitgeverij de Bezige bij; 304 pag.

 • Vrouwencentrum
 • Donderdag 7 febrauri 2019 om 13u30
 • € 2,- voor leden, niet-leden € 3,-

Culturele dagtrip naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Vrijdag 15 februari 2019

Bezoek wintertuin Zusters Urselinen

Bezoek wintertuin Zusters Urselinen

Je verwacht het nooit op het Vlaamse platteland: een feeërieke wintertuin uit 1900 met kleurrijke glas-in-loodkoepel in art nouveau, en dat in een voormalig katholiek meisjespensionaat. Een opmerkelijke, zelfs gedurfde keuze van de Waverse zusters Ursulinen. De constructie bestaat uit een skelet van gietijzeren kolommen en stalen spanten gebogen in de vorm van een tongewelf, opgevuld met kleurrijk glas. In de halve roosvensters worden de morgen en de avond uitgebeeld. Een deskundige gids leidt ons rond in deze art nouveau-parel.

 • Bijeenkomst in het station van Sint-Niklaas om 10u05, vertrek trein om 10u26.
 • Iedereen koopt zelf zijn treinticket.
 • In Mechelen nemen we bus 511 naar O-L-V-Waver (circa 15 minuten rijtijd). Vanaf die halte is het slechts enkele minuten stappen naar taverne/ijssalon Margo, rechtover de wintertuin, waar we lunchen. Afspraak met gids om 14 uur voor een rondleiding die ong. 2 uur duurt. Daarna terug met de bus tot in Mechelen van waaruit we terug sporen richting Sint-Niklaas.
  Verwachte terugkomst in Sint-Niklaas rond 18 uur.
 • Voor de lunch zijn er volgende keuzemogelijkheden:
  - Croque monsieur met groentegarnituur € 5,80
  - Croque Hawaï met groentegarnituur € 7,20
  - Griekse salade € 9,90
  Wat betreft het dessert kan je ter plaatse je keuze bepalen. Maar we geven je toch alvast een tip mee: dé specialiteit van taverne Margo is hun lekker ijs, bijvoorbeeld gecombineerd met warme appeltaart of een overheerlijke moelleux, om duimen en vingers af te likken… Lunch ter plaatse te betalen maar keuze van het hoofdgerecht doorgeven bij inschrijving.
 • € 21 voor leden, niet-leden € 26. Inbegrepen: gegidste rondleiding in het Ursulinenklooster, niet inbegrepen: trein- en bustickets, lunch.
 • Uiterste inschrijfdatum 11 februari. Je bent pas ingeschreven als je betaald hebt ! Maximum 20 deelnemers. Nodig ook je vriend(inn)en, kennissen, familie... uit: iedereen is welkom.

Vrouwenhuisenweek 2019

De Vrouwenhuizenweek is gepland van 10 tot 17 maart.

Het programma wordt jullie bezorgd in de Wissel maart/april 2019.

Hou alvast deze week vrij.

Vrouwenstemmen

Nicole Van Goethem maakte tot 1998 meerdere affiches voor de Vrouwendag van het (toen nog) VOK (Vrouwen Overleg Komitee). Hier zie je de laatste van een mooie reeks uit haar handen, gemaakt kort voor ze stierf. Vera De Smet maakte Furia hierop attent en brengt hierbij een ode aan Nicole Van Goethem.

Afficher Vrouwenstemmen

Vrouwenstemmen

Zij omarmde vrouwenstemmen,
schetste in 10 minuten de wankele ladder,
van 50 jaar vrouwenstemmen,
die stevig vastgehouden werd
door andere vrouwen.
Rode bollen versierden hun kleed
met rode hakken naar boven
om eindelijk de rode bol te vullen.
50 jaar 50 jaar 50 jaar
(mijn god)
Waarom heb je ons zolang laten wachten…
2018, nu 20 jaar verder.
Waarom is die ladder nog steeds zo wankel?
Ligt het aan de rode schoenen?
Ligt het aan de rode bol?
Ligt het aan u misschien?

Vera De Smet

Voordrachten en lezingen

Wekelijks op maandagnamiddag van 13u45 tot 16u00 bespreken we een actueel thema of is er een filmvoorstelling.

Leesgroep

De leesgroep de Blikopener komt samen op elke 1ste donderdag van de maand van 13u30 tot 15u30u.

Culturele dagtrip 1 keer per maand.

Nederlands

voor anderstaligen

elke dinsdag en donderdag van 13u tot 15u

Op een aangename manier en op het ritme van elke cursist Nederlands leren spreken en schrijven.

Filosofie

elke dinsdagvoormiddag van 9u15 tot 12u

Jezelf in de filosofie verdiepen is kritisch en nieuwsgierig kijken naar de meest universele aspecten van alledaagse dingen.

Conversaties

In een beperkt groepje in een andere taal leren praten over allerlei onderwerpen. Langzaamaan leren we in de nieuwe taal denken om zo onze basiskennis levendig te houden.

 • Girls Talk elke dinsdagvoormiddag van 9u30 tot 11u30
 • Les Babeluttes elke woensdagvoormiddag van 9u30 tot 11u30
 • Las Amapolas elke maandagnamiddag van 13u45 tot 16u

Zwemmen

Zwemmen Dik tevreden telkens op woensdagavond

Koken

Een ervaren kokkin vergast je op een demonstratie en degustatie van een heerlijk, vaak ongekend gerecht.

Spellen

Ontmoeting/Ontspanning 1ste, 3de en 5de woensdag van de maand van 13u tot 17u.

Vrouwen trainen hun geheugen en concentratievermogen in verschillende soorten kaart-en gezelschapsspellen..

Tentoonstelling

In het Vrouwencentrum vinden ook tentoonstellingen plaats.

Naaicursus

Praktische naaicursus voor iedereen, telkens op maandag van 13u45 tot 15u30.

kledingstukken zelf ontwerpen en maken, is niet alleen een plezierige hobby maar ook een nuttige!

Tentoonstelling 'Vlakbij en ver weg'
Mia Steel

Sinds 1994 schildert Mia Steel vooral landschappen, die ze toonde in meerdere individuele en groepstentoonstellingen. In de meest recente expo 'Meekijken met Mia' in februari 2015 in SteM Sint-Niklaas confronteerde ze eigen werk met dat van haar leerlingen aan de jeugdateliers van SASK Sint-Niklaas.

Wars van alle 'ismen' weerspiegelen Mia's werken een diepe liefde voor de natuur; ze zijn vaak het resultaat van intens reizen, vlakbij en ver weg. Mia probeert zich constant te vernieuwen en blijft geduldig slijpen aan haar expressievormen.

Opening op vrijdag 1 september om 19u

Finissage op vrijdag 22 september om 17u in het Vrouwencentrum

Bezoek de website Mia Steel schildert...

Werk van Mia Steel
Werk van Mia Steel
Zwemmen in Den Tragel

Het zwembad Den Tragel in Clinge (NL) wordt al vele jaren afgehuurd voor onze groep 'Dik tevreden' elke woensdagavond van 19.15u tot 20.15u.

Een uurtje aquafit en zwemmen onder leiding van Ria is zoooo... deugddoend!

De eerste les vindt plaats op woensdag 13 september. Wie graag wil aansluiten kan dit: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Het prijskaartje hangt af van het aantal zwemmers. We zijn nu met 9 vaste zwemmers.

De bijdrage, met 9 vaste zwemmers, zal dan € 6 zijn. Dit kan lager worden indien er 3 nieuwe zwemmers aansluiten. Van harte welkom!

Bij de start van een reeks van 6 beurten betaalt men voor de hele reeks. De data staan steeds vermeld in De Wissel bij "Activiteitenoverzicht". Vanuit Sint-Niklaas is er mogelijkheid tot carpooling.

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met het Vrouwencentrum (van maandag tot donderdag tijdens de werkuren op het nummer 03/777 97 00).

Meer info: Agnes De Bondt, 03/776 59 34, agnesdebondt@hotmail.com

Vanwege: Agnes, Louise, Jetty, Jeannine, Vera, Annelies, Denise, Maggy, Monique, Leen.